تسمه پروانه های V شکل

 • تسمه باید به راحتی با نیروی دست داخل فولی قرار بگیرد.
 • در صورت سفت نبودن کافی تسمه در دورهای بالا تسمه از داخل شیار فولی خارج می شود .
 • در صورت سفت بودن بیش از حد تسمه مشکلاتی از قبیل ایجاد حرارت ، فرسودگی تسمه و صدا به وجود می آید که در نهایت باعث صدمه به دینام ، بلبرینگ و یا واتر پمپ می شود .
 • بررسی کردن فولی از لحاظ خوردگی ، زنگ زدگی و یا وجود شی خارجی در داخل فولی بسیار حائز اهمیت است .

تسمه پروانه های شیاری

 • تسمه باید به راحتی با نیروی دست در جای خود قرار گیرد و به هیچ وجه نباید از ابزار کمکی استفاده کرد .
 • هر 15000 کیلومتر تسمه را بازرسی نمایید.
 • تعداد شیارهای تسمه با شیارهای فولی چک شود .
 • جهت بالا بردن عمر مفید تسمه با هر بار تعویض حتما هرزگرد و تسمه سفت کن تعویض شود .
 • تسمه و یا فولی به هیچ عنوان آغشته به روغن یا ضد یخ نباشد .
 • نوع شیار فولی و نوع شیارهای تسمه کاملا با هم مطابقت داشته باشد .

تسمه تایمینگ

 • مشکلات فولی می تواند شدیدا باعث کاهش عمر مفید تسمه تایمینگ شود .
 • تسمه تایمینگ باید کاملا با دست و بدون استفاده از ابزار جا زده شود تا از بروز هر گونه مشکل در دنده های تسمه جلوگیری شود .
 • جهت چرخش تسمه تایمینگ بسیار حائز اهمیت است. در هنگام نصب، به علامات درج شده بر روی تسمه توجه شود.
 • تسمه تایمینگ باید کاملا خشک باشد ( وجود روغن ، آب و یا ضد یخ شدیدا در عمر مفید تسمه تاثیر گذار می باشد . )
 • از خم شدن بیش از حد تسمه تایمینگ جدا خودداری شود .
 • سالم بودن قاب تسمه تایمینگ به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک به داخل بسیار حائز اهمیت است .
 • با هربار تعویض تسمه تایمینگ بهتر است هرز گرد و تسمه سفت کن را تعویض نمایید .
 • تسمه تایمینگ باید به صورت دوره ای مورد بازرسی قرار گیرد چرا که با تعویض به موقع تسمه تایمینگ میتوان از هزینه های هنگفت بر اثر پاره شدن تسمه جلوگیری کرد .